Pakalpojumi

Pārvadājumi

 • Sauszemes pilnu un saliktu kravu pārvadājumi (TENT; REF; 120m3 un mazās mašīnas)
 • Pārvadājumi ar TIR karneti
 • Konteineru kravu pārvadājumi
 • Bīstamo kravu pārvadājumi (ADR)
 • Negabarīta kravu pārvadājumi
 • Jūras kravu pārvadājumi
 • Avio kravu pārvadājumi
 • Pārvadājumi privātpersonām
 • Repatriācija – mirušā cilvēka kermeņa pārvadāšana

Kravas drošība

 • Kravu apdrošināšana
 • CMR apdrošināšana
 • Kravu pavadība – konvojs

Muitas brokeru pakalpojumi

 • Eksporta, importa dokumentu noformēšana u.c. muitas formalitātes
 • Konsultācijas saistībā ar muitas formalitātēm, u.c.
 • PVD pieteikuma sagatavošana

Kravu uzglabāšana / noliktavas pakalpojumi

 • Kravu uzglabāšana
 • Vaļējās un slēgtās noliktavas
 • Noliktavas ar konkrētas temperatūras uzturēšanas iespēju

Service picture